بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجاست که در کشور های توسعه یافته تقریبا هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که دارای بیمه اتش سوزی نباشد. در بیمه اتش سوزی ، اموال و دارایی های مختلف در برابر خطر آتش سوزی و همچنین

خطرهای جانبی تحت پوشش قرار می گیرد. خدمات بیمه آتش سوزی در قالب بیمه نامه های مختلفی عرضه می شود. برای آشنایی شما با انواع پوشش های بیمه ، ضمن بیان خطرهای تحت پوشش این بیمه ، انواع آن معرفی می شود

خطرات اصلی تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی عبارتند از:
۱- آتش : آتش عبارت است از ترکیب هر ماده سوختنی با اکسیژن به شرط آنکه با شعله و حرارت همراه باشد
۲- صاعقه : صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القاء دو بار مخالف بوجود می آید .
۳- انفجار : هر نوع آزاد شدن ناگهانی انرژی حاصل از انبساط گاز یا بخار.
خطرات اضافی (تبعی) تحت پوشش بیمه آتش سوزی:
بیمه گذارمی تواند باپرداخت حق بیمه اضافی علاوه برخطرات اصلی، موردبیمه راتحت پوشش خطرات تبعی نیز قراردهد، خطرات اضافی را می توان بشرح زیر نام برد:

۱- زلزله
۲- سیل و طغیان آب
۳- سقوط هواپیما, هلیکوپتر یا قطعات آنها
۴- شکست شیشه
۵- طوفان، گردباد وتندباد
۶- ترکیدگی لوله های آب و ضایعات آب ، برف و باران و تگرک
۷- سرقت با شرط شکست حرز
۸- شورش, بلوا, اغتشاش و آشوب
۹- انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
۱۰- نشست, ریزش و رانش
۱۱- سقوط بهمن و . . .

انواع بیمه آتش سوزی :
بطور کلی اماکن و مراکزی که در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می گیرند به سه دسته تقسیم میشوند:
• واحدهای مسکونی
• مراکز صنعتی
• مراکز غیر صنعتی
همچنین بیمه مرهونات بانکی و انبارها را نیز شامل میشود.

علاوه بر دسته بندی فوق ، از لحاظ سرمایه ، بیمه های آتش سوزی به ۲ دسته زیر تقسیم می شود :

۱) بیمه نامه عادی
برای مواردی که ارزش مورد بیمه در طول مدت بیمه تقریباً ثابت است در این بیمه نامه در صورت لزوم تغییر سرمایه و یا شرایط قرار داد با صدور الحاقی صورت می گیرد.
۲) بیمه نامه شناور ( اظهار نامه ای )
که برای موجودی انبارها که دائم در معرض تغییر و نوسان است صادر می شود . استفاده از این بیمه نامه باعث می شود که ضمن بر خورداری از پوشش کامل سرمایه ، حق بیمه کمتری پرداخت شود.

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت :

بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از وقوع حادثه و یا اطلاع از وقوع آن بیمه گر را مطلع و از هرگونه تغییر و دگرگونی در محل مورد بیمه تا بازدید کارشناسان بیمه گر و اتمام پروسه کارشناسی خودداری نماید .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت:

بیمه گذار می تواند بصورت تلفنی ،از طریق فاکس یا بصورت حضوری و با اعلام شماره بیمه نامه و یا ارائه یک نسخه از بیمه نامه نسبت به اعلام خسارت اقدام در زمان بررسی کارشناسی همکاریهای لازم در زمینه ارائه اسناد ، مدارک مالی و مرتبط با موضوع خسارت را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار کارشناس بیمه گر قرار دهد.

فرآیند دریافت خسارت:

اعلام خسارت
بازدید کارشناسان بیمه گر از محل خسارت
درخواست ارائه لیستهای اقلام خسارتی از بیمه گذار
ارزیابی خسارت
محاسبه و تطبیق خسارات وارده با بیمه نامه
صدور حواله خسارت
ارائه حواله و یا چک پرداخت خسارت به بیمه گذار و تکمیل مفاصاحساب

بیمه آتش سوزی واحد های مسکونی آسیا

بیمه آتش سوزی واحد های مسکونی

انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی آسیا

الف) منازل مسکونی :

مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد .

ب) مجتمع های مسکونی :

مواردتحت پوشش در این نوع بیمه نامه ، شامل ساختمان منازل مسکونی ،تاسیسات و اثاثیه منزل مشاعات و مشترکات می باشد که توسط مدیر ساختمان یا هیئت مدیره بیمه می گردد.

ج) جامع منازل مسکونی :

در بیمه نامه جامع منازل مسکونی خسارت های ناشی از آتش سوزی ، انفجار،صاعقه ، سیل ، طوفان ،زلزله ،ترکیدن لوله ها ، سقوط هروسیله یا شیئی ،سرقت با شکست حرز و برخوردوسیله نقلیه تحت پوشش قرار می گیرد ، همچنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص که در اثرحادثه مشمول بیمه اتفاق افتد تحت پوشش قراردارد ،علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و یا همسر وی برای هریک و هزینه پزشکی او یا همسرش که براثرحادثه ایجاد می شود .

انواع بیمه نامه های دفترچه ای منازل مسکونی شامل :

گواهی منازل مسکونی :

صدور آن به صورت انفرادی ممکن می باشد بیمه مذکور به صورت های زیر ارائه می شود :

الف) بیمه نامه با پوشش خطرهای اصلی (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار )

ب) بیمه نامه با پوشش خطرهای اصلی وخطرهای تبعی خاص هرمنطقه جغرافیایی ،دراین طرح ساختمانهای باسازه سنتی نیز بیمه میگردد.

طرح پارسه (سرقت اثاثیه منزل برای آپارتمانها) :

بیمه نامه طرح پارسه خطرات آتش سوزی ، صاعقه و انفجاروسرقت اثاثیه منزل را پوشش می دهد که ویژه آپارتمانهای مسکونی می باشد و شامل چندین گروه سرمایه ای است

طرح زلزله :

خطرات تحت پوشش این بیمه نامه ،آتش سوزی ،صاعقه ،انفجاروزلزله است وبا توجه به زلزله خیزی منطقه به دودسته کم خطر و پر خطر تقسیم شده اند ،درصورتیکه مورد بیمه سازه ای غیر از فلزو یا بتون باشد به هنگام خسارت ،قاعده نسبی حق بیمه اعمال خواهد شد ،درهر خسارت ۱% مبلغ بیمه شده به عنوان فرانشیزکسر خواهدشد.

طرح اصناف :

بیمه نامه طرح اصناف ویژه اماکن تجاری – اداری (مناطق کم خطرو پرخطر ) می باشد .این طرح خطرات آتش سوزی ،صاعقه و انفجار ،زلزله ،مسئولیت مالی ،عدم النفع ،غرامت فوت و هزینه پاکسازی را تحت پوشش قرار می دهد.
خطرهای تحت پوشش دربیمه های آتش سوزی:
الف) خطرهای اصلی :
ب) خطرهای تبعی (اضافی) :

آتش سوزی
انفجار
صاعقه
سیل و طغیان آب دریاها ورودخانه ها
زلزله
طوفان ، تندبادو گردباد
سقوط بهمن
سقوط هواپیما ،هلیکوپتر یا قطعات آنها
ترکیدگی لوله های آب
ضایعات ناشی ازبرف و باران
سرقت با شکست حرز
شکست شیشه
نشست ،ریزش و را نش
برخورد اجسام خارجی
انفجار ظروف تحت فشارصنعتی
شورش ،بلوا ، اغتشاش و آشوب
خودسوزی (تفاله خشک)
هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه سرقت مسلحانه
پوشش هرخطراضافی (تبعی ) درگرو پوشش خطر اصلی می باشد .

بیمه آتش سوزی انبار ها

بیمه آتش سوزی انبار ها

بیمه نامه آتش سوزی انبارهای عمومی و اختصاصی

الف) بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت :

در این بیمه نامه ،خسارت های ناشی از آتش سوزی براساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده جبران خواهد شد .

ب) بیمه نامه اظهارنامه ای (شناور) :

با تعیین حداکثرسقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا سه ماه یک بار ، با توافق بیمه گذار وبیمه گر می توان ازپوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد .

خطرهای تحت پوشش دربیمه های آتش سوزی:
الف) خطرهای اصلی :
ب) خطرهای تبعی (اضافی) :

آتش سوزی
انفجار
صاعقه
سیل و طغیان آب دریاها ورودخانه ها
زلزله
طوفان ، تندبادو گردباد
سقوط بهمن
سقوط هواپیما ،هلیکوپتر یا قطعات آنها
ترکیدگی لوله های آب
ضایعات ناشی ازبرف و باران
سرقت با شکست حرز
شکست شیشه
نشست ،ریزش و را نش
برخورد اجسام خارجی
انفجار ظروف تحت فشارصنعتی
شورش ،بلوا ، اغتشاش و آشوب
خودسوزی (تفاله خشک)
هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه سرقت مسلحانه
پوشش هرخطراضافی (تبعی ) درگرو پوشش خطر اصلی می باشد .